Tyxo.bg counter

Такси за участие в Унитех

Такса за участие в УнитекУчастниците в Унитех заплащат такса, която включва мероприята по време на конференцията, получаване на сборник доклади в съотвеното направление, коктейл, брошури и материали.

Таксите за участие в Унитех се определят преди първото съобщение за провеждане и за всяка година може да бъде различна като стойност. 

Таксата за Унитех обикновенно се превежда по банков път след рецензиране на доклада. Платежното нареждане следва да съдържа указаните в поканата към участниците реквизити.

На участниците се издава фактура, която може да послужи за възстановяване на разходите при участие по проекти на висши учебни заведения, научни организации и други.