Tyxo.bg counter

Сборници от Unitech

 Сборници с доклади от UnitechУчастниците в Унитех получават печатно издание от участието си в конференцията. Сборника с научни трудове се отпечатва за всяко едно от направленията от Unitech.

Сборниците с доклади научни трудове от конференциите на Unitech допринасят за научно-техническия и изследователски процес на научната общност в България.