Изисквания към докладите на Unitech

Изисквания на UnitechИздаването на сборник научни трудове на Unitech предполага унифициране на изискванията за представяне на докладите. Използването на конкретен текстов редактор, шрифт, големина на символите, междуредие и прочее е задължително условие за отпечатване на сборниците от Unitech.

Организационния комитет поставя условия преди официалния старт на Unitech с оглед избягване на недоразумения и отказ за участие в конференцията поради оформление на докладите, което не отговаря на изискванията.