Tyxo.bg counter

Унитех

Научен комитет

Научният комитет се състои от изтъкнати хабилитирани лица на академични длъжности. Научния комитет резенцира подадените доклади за участие в Унитех, като при положителна рецензия доклада се допуска до конференцията.

Научния комитет се състои от лица, работещи в различни направления и от различни държави при все, че конференцията е международна. В Унитех, в качеството си на международна научна конференция научния комитет е съставен от редица изтъкнати учени не само от България, но и от редица други държави.