Tyxo.bg counter

Унитех

Важни дати

Важни дати при провеждане на UnitechUnitech (Унитех) се провежда ежегодно през месец ноемви. Организационния комитет планира и организира времето за регистрация, подаване на резюметата на докладите и самите доклади. Важните дати при провеждане на Унитех са различни за всяка една конференция, тъй като следва да бъдат преценени редица организационни въпроси.

Все участник, допуснат до участие в конференцията Унитех получава печатно издание на сборник с доклади - научни трудове.