Tyxo.bg counter

Унитех

Организационен комитет

Организационният комитет на Унитех е натоварен с всички организационни въпроси при провеждане на конференцията. Организационния комитет е ключов фактор за успешното провеждане на конференцията. В състава на организационния комитет се включват хабилитирани и нехабилитирани лица с доказан организационен опит, на които може да бъде възложена цялата организация по провеждането на Унитех.